Kitap Dağıtım

İSTANBUL YAYINEVİ

Adres: Cağaloğlu Yokuşu Evren Han No:17 Kat:1 Daire 33 Sirkeci İstanbul

Tel: (0212) 519 62 72    Fax: (0212) 513 73 86

E-posta: bilgi@istanbulyayinevi.net

Website: www.istanbulyayinevi.net